20230726 foto artikel Boerderij

Melkveehouders hebben te maken met hogere kosten en zien de kostprijs voor melk de komende jaren verder oplopen. De oude benadering om met groei de kosten te verlagen, moet plaatsmaken voor een meer eigentijdse aanpak.

In het artikel in de Boerderij zegt Patrick van Oijen "De toekomst vraagt – naast focus op wat in de stal gebeurt en een blik naar buiten – ook om andere ondernemerskwaliteiten. Hoe je het ook wendt of keert, de melkveehouderij zit in een andere situatie dan pakweg tien-vijftien jaar geleden."
Zoals altijd is er geen blauwdruk om voor de toekomst de kosten laag te houden en het bedrijf te versterken. De beste strategie is altijd bedrijfsspecifiek. Daarbij zijn aspecten als arbeid en management, wel of geen opvolger, de financieringslast en locatie van invloed.

Patrick adviseert een doorkijk te maken over hoe het bedrijf de komende tien jaar zou moeten ontwikkelen.

Lees het volledige artikel dat René Stevens schreef op Boerderij.nl, of in het vakblad van 26 juli 2023.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Patrick van Oijen