Van ondernemers in de veehouderij wordt een verregaande professionalisering verwacht. Van managementrapportages tot kennis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving. We benadrukken de sterkte punten en pakken de zwakke punten aan, samen met de ondernemer.

Schakel Exitus daarom in voor:

  • onafhankelijk advies
  • of als finance professional
Peter, , varkenshouder met bedrijven in meerdere landen

Er gaat veel veranderen in onze sector: veel regels, een moeilijk voorspelbare markt, en terugtredende banken. Exitus snapt waar ik mee zit en weet wat er speelt. We hebben het er regelmatig over, nemen maatregelen en dat geeft overzicht en rust.

Peter, varkenshouder met bedrijven in meerdere landen

Advies

Onze kracht: onafhankelijk advies op alle facetten van het ondernemerschap waarbij we oog hebben voor de totale onderneming, de ondernemer en zijn omgeving.

Advies

Interim finance

We geven financieel inzicht, structuur en optimaliseren werkprocessen. We kijken vooruit en denken in kansen.

Interim finance

Onze adviseurs in de veehouderij

Maak kennis met onze mensen: eerlijk, onafhankelijk, resultaatgericht en betrokken.

Ontmoet onze mensen