Exitus bestaat uit een groep betrokken adviseurs, die onafhankelijk en resultaatgericht te werk gaan. Zodat jij dóór kunt!

Meerdere van onze adviseurs zijn bovendien lid van de erkende beroepsvereniging Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab). Zij zijn als vab-lid opgenomen in het Bedrijfsadviseringssysteem van RVO (het zogenaamde BAS-register). Deze certificering is vaak vereist voor bijvoorbeeld overheidssubsidies (zoals bijvoorbeeld GLB-subsidies en de SABE-regeling).