20230829 kennisvouchers

Per 1 september worden de nieuwe GLB-kennisvouchers opengesteld, voorheen ook bekend als SABE-vouchers. De advies- en bedrijfsplanvouchers zijn, voor zover de voorraad strekt, beschikbaar tot 13 oktober 2023. De kennisvouchers zijn bedoeld voor ondernemers die duurzamer willen gaan werken binnen hun bedrijf. Je kan subsidie krijgen voor zowel advies als voor het opstellen van een bedrijfsplan.

De vouchers kunnen verzilverd worden bij BAS-erkende adviseurs. Ook bij Exitus hebben we meerdere adviseurs met een BAS-erkenning op verschillende vakgebieden. Onze adviseurs zijn goed thuis in de agrarische sector. Voor het maken van een bedrijfsplan of het opstellen van een advies, wordt uiteraard gekeken naar financiële en bedrijfseconomische aspecten. Maar is het ook belangrijk dat een plan persoonlijk goed bij jou past. Geen algemeen verhaal dus, maar een advies of bedrijfsplan dat toegespitst is op jouw eigen bedrijf en persoonlijke wens.

Er kunnen twee soorten kennisvouchers aangevraagd worden:

Bedrijfsplanvoucher
Als je al besloten hebt om over te schakelen naar duurzame landbouw, kan je een Bedrijfsplanvoucher aanvragen. De vergoeding bedraagt 80 % van de kosten met een maximum van € 6.000,-.

Adviesvoucher
Als je advies wilt over de verduurzaming van jouw bedrijf. Verduurzaming wordt hierbij onderverdeeld in twee aspecten:

  • Kringlooplandbouw: stikstofemissie, bodembeheer, teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, Natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw
  • Duurzaam ondernemerschap: persoonlijke ontwikkeling van u zelf als ondernemer, samenwerking, bedrijfsovername en duurzaam verdienvermogen

Wil je graag advies over deze aspecten, vraag dan de Adviesvoucher aan. De vergoeding bedraagt 80% van de kosten, met een maximum van € 1.500,-.

Interesse?
Wil je dat een van onze adviseurs een advies of bedrijfsplan met je maakt, neem contact met ons op of bel met 0413-25 78 76.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Marieke Holweg