Als Exitus zijn we in meerdere sectoren actief. In elke sector geven we advies, rekening houdend met de actualiteiten in die sector. In elke sector hebben we mooie verhalen te vertellen, over ondernemers die voor een keuze stonden.

veehouderij

Veehouderij

Van ondernemers in de veehouderij wordt een verregaande professionalisering verwacht. Van managementrapportages tot kennis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving. We benadrukken de sterke punten en pakken de zwakke punten aan, samen met de ondernemer.

Professionaliseren doen we samen

tuinbouw

Tuinbouw

De Nederlandse akker- en tuinbouw kenmerkt zich door innovatieve ondernemers die met veel passie voedsel en siergewassen produceren. Het is een kapitaalintensieve sector waarbij het financieel beleid van het bedrijf van groot belang is voor het succes.

Verbeteren en innoveren

agribusiness

Agribusiness

Naast de primaire bedrijven in de agrarische sector is de complexiteit bij de toeleveranciers groot. Omdat wij vanuit de basis meedenken kunnen wij voor ondernemers in de periferie van grote betekenis zijn. We weten wat er speelt en wat er verwacht wordt.

Weten wat er speelt

MKB

MKB

Het midden- en kleinbedrijf is divers. Maar er is één gelijke noemer: dit segment kenmerkt zich door gedreven ondernemers, van handen uit de mouwen en aanpakken. Vanuit onze brede kennis kunnen we ondernemers en hun onderneming begeleiden.

Handen uit de mouwen