Veehouderij

Van ondernemers in de veehouderij wordt een verregaande professionalisering verwacht. Van managementrapportages tot kennis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving. We benadrukken de sterkte punten en pakken de zwakke punten aan, samen met de ondernemer.

Veehouderij

Tuinbouw

De Nederlandse akker- en tuinbouw kenmerkt zich door innovatieve ondernemers die met veel passie voedsel en siergewassen produceren. Het is een kapitaalintensieve sector waarbij het financieel beleid van het bedrijf van groot belang is voor het succes.

Tuinbouw

Agribusiness

Naast de primaire bedrijven in de agrarische sector is de complexiteit bij de toeleveranciers groot. Omdat wij vanuit de basis meedenken kunnen wij voor ondernemers in de periferie van grote betekenis zijn. We weten wat er speelt en wat er verwacht wordt.

Agribusiness

MKB

Het midden- en kleinbedrijf is divers. Maar er is één gelijke noemer: dit segment kenmerkt zich door gedreven ondernemers, van handen uit de mouwen en aanpakken. Vanuit onze brede kennis kunnen we ondernemers en hun onderneming begeleiden.

MKB