bedrijfsoverdracht: teamwork

Als bedrijfsadviseur fungeer je naast je inhoudelijke functie van bedrijfstakdeskundige ook als regisseur van een team om de bedrijfsoverdracht voor de klant te regelen. Accountant, jurist, fiscalist, financier en natuurlijk de familie zelf, allemaal zitten zij in dat team. Want een bedrijfsoverdracht is veel meer dan een fiscaal traject. Er komt ook een hoop emotie bij kijken als je je bedrijf overdraagt aan de jonge generatie. Kun je het wel, je niet ‘bemoeien’ met hun beslissingen?

De opvolgers zitten vol plannen. Hoe gaan ze het bedrijf inrichten nu de ouders zich terugtrekken? Wat wordt het teeltplan en wat wordt het rendement van al die verschillende teelten? Is het geheel financierbaar en kunnen we gebruik maken van speciale goedkopere leningen? Maar ook wat willen de ouders allemaal juridisch geregeld hebben? Een greep uit de vragen die het afgelopen half jaar aan de orde zijn geweest bij een bedrijfsoverdracht van een zachtfruit bedrijf. Door de samenwerking binnen het team, diverse scenario’s analyseren en veel praten kun je de doelen van de klant verwezenlijken.

Twan van Duijnhoven: “Fantastisch om zo’n enorm belangrijke gebeurtenis binnen een bedrijf te mogen begeleiden. Trots op het uiteindelijke resultaat!”

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Twan van Duijnhoven