Ooit, twintig jaar geleden dus intussen, zijn we dit kantoor gestart omdat we ondernemers wilden helpen om hun problemen op te lossen. Op één voorwaarde: wij willen onafhankelijk advies kunnen geven. Wij willen kunnen zeggen wat we vinden. Vrijuit. Wat dat betreft is er in 20 jaar niks veranderd, want dat principe is nog steeds heilig voor ons.

En toch … is er veel veranderd. Heel veel!

Even terug in de tijd. Naar 2002.

Het zijn slechte tijden in grote delen van de agrarische sector. Er komen veel adviseurs bij ‘de boer’ op de stoep die hun diensten veelal gratis aanbieden. Prima. Het is hun goed recht. Vraag is alleen of de ondernemer wel het meest gebaat is bij dit gratis advies. Want heel eerlijk: alle adviseurs hebben linksom of rechtsom hun eigen belang bij de keuzes die de ondernemer maakt.

Dat eigenbelang is precies de reden voor Henk Swinkels om Exitus te starten; en voor John Koeken en Hans van Zutphen om al snel aan te sluiten. Exitus als neutrale partij, die geen producten verkoopt, enkel advies. De enige vraag: wil die ondernemer, die het vaak al zwaar voor de kiezen heeft, betalen voor de tijd die zij hen bijstaan?

Ja dus. Want al snel breidt het Exitus team uit. En dat is maar om één reden: een ondernemer vindt het fijn als iemand tegengas geeft. Als iemand kritisch mee kan denken. Mee dúrft te denken. Respectvol, met oog voor de mensen achter de ondernemer, maar onomwonden.

Of zoals een van de credo’s luidt bij Exitus: ‘Je kunt als adviseur beter weggestuurd worden omdat je iets te veel hebt gezegd dan dat je te weinig hebt gezegd maar mag blijven …’

En ter info: we zijn twintig jaar verder: we zijn nog nooit weggestuurd.

Twintig jaar verder. Wat is er veranderd?

De markt is niet, totaal niet meer te vergelijken met die van twintig jaar terug. De boer is ondernemer geworden. Bedrijven zijn kapitaalintensiever geworden. Banken zijn kritischer geworden. Dat geldt ook voor de maatschappij. De vraagstukken die op het bord van de ondernemer komen te liggen, zijn complexer dan ooit.

En wij? Wij zijn met onze klanten mee gegroeid. Wij pakten de pijnpunten en onderliggende vraagstukken vast en gingen daar mee aan de slag. Die stukken zijn complexer geworden.

Heel eerlijk: wat wij nu doen, hadden we twintig jaar geleden niet gekund. Op dat niveau. Op die schaal. Zo complex vaak. Met klanten die je niet aan hoeft te sporen om gas te geven, maar die je juist wat tegengas moet geven. Exitus als het kritische tegengeluid. De vragensteller. Telkens maar weer vragen. Heb je daar ook aan gedacht? En maar doorvragen.

Mooi wapenfeit: bij de klanten waar we het eerste jaar mee gestart zijn – en die nu nog in het vak zitten – komen we nog steeds over de vloer!

Wat is de grootste uitdaging voor Exitus?

Binnen het half jaar na de start van Exitus waren we met zijn drieën. We hebben het toen zelfs nog naar elkaar toe uitgesproken: we blijven met zijn drieën. We willen geen bedrijf runnen. We willen doen wat we leuk vinden: die ondernemer bijstaan.

Dat ‘met zijn drieën’ is niet gelukt. Al snel kwamen we er achter dat we dan net iets te kwetsbaar zijn. Dat als je klanten groeien, je zelf mee moet groeien. Dat hebben we gedaan.

Maar niet door onszelf te veranderen. We zijn hetzelfde kantoor als destijds. Zonder prominent aanwezige directie, maar met meewerkend voormannen in de persoon van John Koeken, Jeroen Doornenbal en Patrick van Oijen. Meewerkend voormannen inderdaad. Omdat we geen bedrijf willen zijn. Maar een team van adviseurs.

Exitus als het kantoor waar je kneiterhard moet werken. Voor je klanten. Maar waar je zo vrij bent als een vogel. Structuur hebben we niet. Jij bepaalt je eigen structuur. Zolang die maar is afgestemd op je klanten.

We zijn nu met 13 mensen. En daar ligt de uitdaging: mensen vinden die zich prettig voelen in zo’n cultuur en die bij goede ondernemers aan tafel durven gaan zitten. Want onze klanten zijn slim, praktisch en werken hard. En heel simpel: als je dicht bij een ondernemer wilt staan, dan moet je je ook als die ondernemer gedragen!

Onze ambitie?

We zijn zo veel meer gaan doen dan twintig jaar geleden. We denken én doen. Staan aan de ‘zijlijn’, als de ondernemerscoach, maar zijn ook betrokken bij de uitvoering en monitoring van stappen. We brengen partijen bij elkaar. Omdat we de markt kennen.

We worden ingeschakeld door ondernemers zelf, maar ook door leveranciers in het kringetje rondom de ondernemer die beseffen dat zij niet kunnen bieden wat wij bieden. Omdat ze de kennis niet in huis hebben. Of omdat ze, zoals ze zelf maar al te goed beseffen, niet die onafhankelijke partij zijn die een ondernemer bij zich aan tafel wil hebben.

Wij willen doen wat we nu doen. We willen mee blijven bewegen met de markt. En we willen dat met plezier blijven doen. Want uiteindelijk, hoeveel energie sommige vraagstukken ook vergen, moet er ook gewoon gelachen kunnen worden. Binnen het team. En met onze klanten … Want dat is wat ondernemen vooral moet zijn: complex, uitdagend en … leuk!

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Caroline van Vegchel