De onderneming van Frans komt handen tekort. De onderneming heeft de laatste jaren een groot verloop gehad in het personeelsbestand, met name binnen de administratie. Ook de controller functie is nog niet ingevuld. Daardoor blijven rapportages uit, zijn er achterstanden en moet ook de jaarrekening nog opgeleverd worden. Parallel daaraan is de onderneming in een vergevorderd stadium van de implementatie van een ERP systeem en dient de financiële administratie nog ingericht te worden.

De opdracht wordt verdeeld over Exitus Interim Finance en een externe consultant met expertise van het ERP systeem. De interim manager rond de jaarrekening af met de nodige aanpassingen en licht het administratieve team door. Van een persoon wordt afscheid genomen en de manier van werken door het team op de financiële administratie wordt verbeterd.

De externe consultant geeft de opdracht terug aan de directie uit hoofde van tijdgebrek. In overleg wordt besloten dat Exitus Interim Finance de inrichting van het ERP systeem op zich neemt en het pakket verder uitrolt.