Om een bedrijf te kunnen sturen heb je cijfers nodig: het is essentiële managementinformatie om tijdig in te kunnen grijpen. Wij zorgen dat de nodige cijfers snel en overzichtelijk beschikbaar komen. Zo nodig uit verschillende bronnen en werkbaar voor alle medewerkers. We analyseren de cijfers, overleggen met andere afdelingen en directie en we adviseren over de aanpak. Blijkt uit de cijfers dat je bedrijf controleplichtig wordt? Wij ondersteunen bij de jaarrekening: van het inzichtelijk brengen van wat er nodig is, tot het contact met de accountant.

Exitus

  • zorgt voor tijdige, juiste en volledige managementinformatie
  • weet de nodige data uit verschillende bronnen te verzamelen
  • analyseert en overlegt de cijfers en adviseert over de aanpak
  • ondersteunt bij het opstellen van de jaarrekening, brengt inzicht, overzicht en houdt contact met de accountant

Sturen met managementinformatie

Stel, je hebt een uitzendbureau. Dan heb je managementinformatie nodig om je bedrijf te kunnen sturen. Onze financiële experts weten als geen ander welke data daarvoor nodig is. Omzet is belangrijk, maar bijvoorbeeld ook hoeveel mensen er zijn uitgezonden, tegen wat voor uur- en kostprijs en wat het ziekteverzuim is. Exitus weet deze informatie snel boven water te krijgen, óók als die informatie uit verschillende bronnen moet komen. We interpreteren de cijfers, hebben overleg en kunnen een goed actieplan opstellen én mee uitvoeren.

Behalve financiële kennis en ervaring is er in ons vakgebied nog een belangrijke eigenschap nodig: sociale vaardigheid. Want de financiële afdeling heeft met alle secties van een bedrijf te maken. Het is de serviceafdeling van de organisatie. We vinden het belangrijk om de vertaalslag te maken van het financiële plaatje naar het belang voor andere medewerkers. En zo een brug tussen alle afdelingen en directie te slaan, zodat er een soepele samenwerking ontstaat.

Meer interim finance