Voor snelle en juiste managementinformatie is een goed softwarepakket nodig. Onze financiële specialisten hebben kennis van en ervaring met verschillende (financiële) pakketten. En belangrijker: zij weten wat de mogelijkheden zijn om op de beste manier van input naar output te komen. We geven advies bij de keuze van een nieuw softwarepakket en we begeleiden medewerkers tijdens de voorbereiding en de implementatie.

  • weet bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren
  • adviseert bij de keuze van het softwarepakket
  • begeleidt de voorbereiding en implementatie in de overgang naar een nieuw softwarepakket

Efficiënter werken met automatisering

Stel, je neemt een ander bedrijf over dat met een ander softwarepakket werkt dan het eigen bedrijf. Kan het overgenomen bedrijf zijn eigen pakket het beste houden? Of gaan de twee bedrijven met één en hetzelfde pakket werken? En wat is er nodig om over te kunnen stappen? Het is een voorbeeld van waar we als Exitus mee te maken krijgen. We kijken met een financiële bril naar elk automatiseringsvraagstuk, adviseren vooraf en begeleiden achteraf.

Behalve financiële kennis en ervaring is er in ons vakgebied nog een belangrijke eigenschap nodig: sociale vaardigheid. Want de financiële afdeling heeft met alle secties van een bedrijf te maken. Het is de serviceafdeling van de organisatie. We vinden het belangrijk om de vertaalslag te maken van het financiële plaatje naar het belang voor andere medewerkers. En zo een brug tussen alle afdelingen en directie te slaan, zodat er een soepele samenwerking ontstaat.

Meer interim finance