Het bedrijf van Heino is in het voorgaande boekjaar geconfronteerd met een fors verlies. De bank is bereid een gedeelte van het verlies te financieren maar eist wel maandelijks voorzien te worden van rapportages. Het is onduidelijk hoe deze rapportages eenvoudig en volledig opgesteld kunnen worden.

Exitus Interim Finance wordt gevraagd om een quick scan van de administratieve organisatie te maken en in overleg toe te werken naar het opleveren van maandrapportages en KPI’s op weekbasis. Iets wat voor de bank belangrijk is, maar zeker ook voor Heino om sturing te kunnen geven.

Een interim manager van Exitus Interim Finance gaat aan de slag en weet binnen enkele werkdagen inzicht te krijgen en met de onderneming toe te werken naar de benodigde stuurinformatie. Daaropvolgend wordt in samenwerking een aanpassing gemaakt in het ERP systeem om sneller en beter inzicht te krijgen en worden kostprijzen herberekend.