Is het verstandig nog te investeren in ons varkensbedrijf, terwijl de bebouwde kom aan ons bedrijf grenst? Een vraag die de familie Mathijsen bezighoudt en die we samen met hen oppakken.

Na een analyse van de huidige situatie en de mogelijke toekomst is besloten om met de gemeente in gesprek te gaan. Exitus’ juriste ruimtelijke ordening gaat in gesprek met de gemeente. Samen met de familie en de gemeente worden meerdere opties bekeken. Uiteindelijk gaat de gemeente akkoord met de verplaatsing van het varkensbedrijf van de familie Mathijsen. Hiervoor wordt een bestaand bedrijf in de gemeente gekocht en worden door de gemeente de noodzakelijke vergunningen verleend. Op de oude locatie van de familie staan nu woningen.

Een omvangrijk traject waarbij vele partijen betrokken zijn zoals: familie, lokale overheden, bank, projectontwikkelaars en makelaars. Zowel financieel als fiscaal moet er veel geregeld worden. Onze specialist neemt hierin de regie en kan dit samen met een collega-adviseur van Exitus voor de familie Mathijsen in goede banen leiden.