Welke onderwerpen gaan er de komende jaren spelen? En, welke route te volgen om je doel te halen? Wij begeleiden ondernemers bij hun weg naar de toekomst. Daarbij gaan we verder dan het maken van prognoses en inschattingen, we zorgen er ook voor dat het doel behaald en geïmplementeerd wordt. Tijdens deze route behouden we als geen ander het overzicht van alle aspecten van het (familie)bedrijf.

Exitus:

  • stelt samen met de ondernemer realistische doelen
  • overziet de aspecten van het (familie)bedrijf
  • geeft onafhankelijk advies tijdens de route
  • draagt zorg voor de implementatie van wat ten doel is gesteld

Ik laat me inspireren en uitdagen door mede-ondernemers. Ik toets bij Exitus hoe zij de zaken zien en ook of het bij mij zou passen. Pas dan kan en ga ik verder.

Jan, toeleverancier agrarische benodigdheden
Jan, , toeleverancier agrarische benodigdheden

Ik laat me inspireren en uitdagen door mede-ondernemers. Ik toets bij Exitus hoe zij de zaken zien en ook of het bij mij zou passen. Pas dan kan en ga ik verder.

Jan, toeleverancier agrarische benodigdheden

Strategisch advies

Waar staat je bedrijf over drie of vijf jaar? Misschien wel letterlijk: is dit de locatie om het bedrijf op een goede manier voort te zetten? En ook figuurlijk, is het bijvoorbeeld verstandig te kijken naar nieuwe samenwerkingen? Uitbreiding? Of wordt er juist een route gevolgd om te stoppen met het bedrijf? Als onafhankelijke adviseur bepalen samen met de ondernemer wat een realistisch doel is en wat de beste weg daarnaartoe is.

We hebben vaak te maken met familiebedrijven. Dit brengt een andere dynamiek met zich mee dan andere soorten ondernemingen. Dat is merkbaar bij alle beslissingen: dagelijks en voor de lange termijn. Onze kracht: alle aspecten van de ondernemer, zijn familie en de onderneming overzien en laten meewegen in het advies. En daarbij gaan we door waar anderen stoppen: het blijft niet bij alleen een advies, we staan ervoor dat het ook gaat werken en de gewenste resultaten oplevert.

Meer onafhankelijk advies