Door gebruik te maken van onze website of diensten gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy voorop

Exitus respecteert de privacy van haar websitebezoekers en opdrachtgevers. De gegevens die u ter beschikking stelt, worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Exitus vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Bewaren van gegevens

Indien u een opdracht aan Exitus verstrekt of via de website informatie opvraagt of zich registreert, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Geeft u toestemming voor gebruik van uw e-mailadres dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Exitus deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht, of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet.

Vacatures en sollicitaties

Indien u op eigen initiatief persoonlijke gegevens verstrekt (bijvoorbeeld voor een sollicitatie) worden deze gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen Exitus. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Exitus heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Exitus via onderstaand adres.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Via onze website wordt tevens een cookie geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Exitus gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Op exitus.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze functies werken door middel van stukjes code die van deze partij zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst, Exitus heeft hier geen invloed op. Wilt u meer informatie over deze cookies raadpleeg dan het cookiebeleid en/of privacystatement van de betreffende partij.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

  • in te zien,
  • te corrigeren,
  • uw gegeven toestemming in te trekken en uw gegevens te verwijderen,
  • de verwerking te beperken,
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exitus,
  • uw persoonsgegevens overdragen naar een andere dienstverlener.

U kunt het verzoek hiervoor sturen naar onderstaand e-mailadres. Exitus zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel uw mening met Exitus

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website en dienstverlening. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres info@exitus.nl.

Exitus kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

(versie mei 2018)