Kees is een echte teeltman. Hij gaat voor een maximale opbrengst en de beste kwaliteit. Maar hij heeft moeite om dit als zodanig betaald te krijgen. Hij bespreekt zijn situatie met één van onze adviseurs die meerdere scenario’s met doorneemt.

Kees is eigenaar van een moderne locatie en heeft een up-to-date machinepark. De afzet van de groenten is in sommige tijden lastig, Kees heeft hiervoor meerdere kanalen. Zijn bedrijf is erg gevoelig is voor prijsfluctuaties, hij zit veelal op de handelskanalen. Hier ligt ook niet echt zijn kracht. Kees loopt er al wat langer mee rond wat nu te doen. Na een gesprek met één van onze adviseurs blijkt Kees wel wat te voelen voor een samenwerking.

Onze adviseur brengt hem in contact met een andere teler die wil investeren in een koelruimte en een verwerkingshal, zoals Kees die heeft, en waar hij overcapaciteit heeft. Na diverse gesprekken sluiten de telers een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Sindsdien is Kees verantwoordelijk voor een deel van de teelt en het machinepark, waar ook zijn hart ligt. De andere teler is sterk aan de afzetkant en levert nu rechtstreeks aan supermarkten.