Als ondernemer kom je soms in een onalledaagse situatie terecht. Als bijvoorbeeld de continuïteit van je onderneming in gevaar komt en de bank maatregelen gaat nemen (bijzonder beheer). Of wanneer je in een conflict terechtkomt met een compagnon. Of er is een acute calamiteit zoals een flinke stormschade, (stal)brand of er breekt een dierziekte uit. Wat de bijzondere situatie ook is: we geven eerlijk en deskundig advies. We overzien de situatie en pakken direct aan. Dat geeft rust.

Exitus adviseert en pakt aan in bijzondere situaties:

  • als de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt en de onderneming in bijzonder beheer wordt gesteld
  • bij conflicten, variërend van compagnons tot aan leveranciers
  • bij calamiteiten als stormschade, (stal)brand en dierziektes
  • als de rechtbank onafhankelijk advies nodig heeft tijdens een rechtsgang op agrarisch gebied, wordt Exitus met regelmaat benaderd

In een zeer intensieve en financieel moeilijke periode heeft Exitus geholpen met een proactieve en oplossingsgerichte aanpak. Ik vertrouw ze volledig.

Wim, varkenshouder
Wim, , varkenshouder

In een zeer intensieve en financieel moeilijke periode heeft Exitus geholpen met een proactieve en oplossingsgerichte aanpak. Ik vertrouw ze volledig.

Wim, varkenshouder

Advies bij bijzondere situaties

Elke bijzondere situatie brengt een andere dynamiek met zich mee. Al is er één gelijke noemer: de impact is veelal groot. Als een bank het bedrijf bijvoorbeeld in bijzonder beheert neemt, krijg je als ondernemer met andere mensen te maken die beslissingen nemen. Dat is spannend. Of vanwege een storm en hagel een groot aantal vierkante meters kas onbruikbaar wordt. Wij staan naast je en zullen zaken snel oppakken. We krijgen van de betreffende instanties de ruimte en vrijheid om het traject te managen. Dat geeft vertrouwen.

We hebben vaak te maken met familiebedrijven. Dit brengt een andere dynamiek met zich mee dan andere soorten ondernemingen. Dat is merkbaar bij alle beslissingen: dagelijks en voor de lange termijn. Onze kracht: alle aspecten van de ondernemer, zijn familie en de onderneming overzien en laten meewegen in het advies. En daarbij gaan we door waar anderen stoppen: het blijft niet bij alleen een advies, we staan ervoor dat het ook gaat werken en de gewenste resultaten oplevert.

Meer onafhankelijk advies