De twee eigenaren van het bedrijf Frijters hebben elk hun eigen taak. De onderneming heeft meerdere activiteiten en beide heren zijn vaak op reis. Regelmatig overleg valt dan ook niet mee. Exitus organiseert een structureel managementoverleg waarmee nu grip op de zaak wordt gehouden.

Elke twee weken organiseert de specialist van Exitus een managementoverleg op een vaste dag en een vast tijdstip. De twee eigenaren plannen hun reizen daar zoveel mogelijk omheen. De cijfers zijn de dag vóór het overleg aangedragen door de controller en door onze adviseur al doorgenomen. Daarnaast spreekt onze adviseur ook met de vestigingsleiders over wat er speelt. Tijdens het overleg worden lopende zaken doorgenomen, knelpunten besproken en besluiten onderbouwd.

De aanwezigheid van Exitus is een welkome aanvulling tijdens het overleg. Hij is op de hoogte van de zaken, maar kijkt er toch onafhankelijk naar. Die positief kritische blik zorgt voor een solide basis. En als er op een ander moment iets speelt, is onze specialist ook bereikbaar en denkt dan mee in oplossingen. De ondernemers ervaren Exitus als betrouwbare smeerolie in de samenwerking.