MKB

Door gesprekken en cijfermatige onderbouwing zorgen wij voor een frisse blik op het bedrijf, we gaan daarbij kritische vragen niet uit de weg. Sterker nog, deze moeten gesteld worden voor een goed totaalbeeld.

Bij veel vraagstukken is de bank een belangrijke speler. Hoe presenteer je het bedrijf om een financiering te krijgen en past deze financiering wel bij mijn bedrijf en toekomstplannen? Wij helpen u van plan tot en met de gesprekken. Ook vervolgactiviteiten pakken wij op.

De adviseur zit met u aan tafel, vraagt input van u en uw boekhouder en maakt aan de hand daarvan een analyse van uw bedrijf, uw plannen of toekomstige investeringen. Desgewenst zal hij u tijdens het traject ook verder begeleiden. Soms zijn er liquiditeitsvraagstukken (veroorzaakt door sterke groei of tegenvallende afzet). De adviseur analyseert de oorzaken, bekijkt de mogelijkheden en begeleidt de gesprekken met uw bank.

Wij zijn sterk in
  • Communicatie, met u, uw financiers en de bedrijven waarmee u zaken doet.
  • Inzicht geven in de financiële positie van uw bedrijf; nu en in de toekomst.
  • Onderbouwing van uw mogelijkheden; cijfermatig en gestructureerd.

Dit doen we op een no nonsens wijze: effectief, transparant en doelmatig.

Adviseurs MKB

Patrick van Oijen

Patrick van Oijen

MKB, Veehouderij, Tuinbouw

Jeroen Doornenbal

Jeroen Doornenbal

Tuinbouw, MKB

Hans van Zutphen

Hans van Zutphen

Veehouderij, Tuinbouw, MKB