Hendrik de Vor

Hendrik is niet iemand die op de winkel komt passen. Hij wil samen met de ondernemer en zijn organisatie stappen zetten, in korte tijd. Niet met een botte bijl, maar met respect voor mensen die er vaak al jaren werken. Zijn kracht is om samen de bewegingen te maken die nodig zijn, met de mensen die er al zijn en die eventueel nog nodig zijn, ieder op de plek waar hij of zij het best tot zijn recht komt.

Volg mij op LinkedIN
Hendrik de Vor