kopen zonder bank

Ja, dat is mogelijk; zeer recent hebben we zo’n traject afgerond!

De aan- en verkoop van de onderneming wordt door de koper, verkoper en leverancier gefinancierd. Er is bewust voor gekozen om ook het ‘makkelijk te financieren deel’ niet bij een bank onder te brengen. Nu zijn alle zekerheden beschikbaar voor de huidige financiers: 100% van de financiering, maar ook 100% van de zekerheden i.p.v. 30% van de financiering en nagenoeg 0% van de zekerheden. Kies wel voor een bedrijfsstructuur waarbij dit nieuwe bedrijf buiten de financieringsgroep – en dus uit de risicosfeer - van uw bank blijft.

Op verzoek van de partijen blijven wij ook na deze overname betrokken om de gang van zaken voor alle partijen tijdig te monitoren. Bij dit soort financieringsvormen is er behoefte aan een onafhankelijke partij met kennis van zaken die zorgt voor structurele begeleiding.

John Koeken: “Wat heb ik als adviseur toch een mooi vak om met dit soort zaken bezig te mogen zijn voor klanten. Oplossingen zoeken in een complexe wereld!”

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

John Koeken