Advies over bedrijfsfinanciering

Om te kunnen ondernemen is een passende financiering van het bedrijf of investering vanzelfsprekend essentieel. Een financieringsaanvraag pakken wij dan ook grondig aan. We brengen het totale bedrijf in beeld: van de bedrijfsstructuur, het management en vanzelfsprekend de financiële positie. We kijken naar onderneming en ondernemer, naar de markt, de historie, het heden en de toekomst. Voor de financiering opereren we volledig onafhankelijk waarbij meerdere financieringsvormen in overweging worden genomen.

Exitus:

  • geeft onafhankelijk financieel advies en kijkt daarbij naar het totale bedrijf
  • begeleidt de financieringsaanvraag van a tot z én zorgt voor de juiste afronding
  • kan vooraf goed inschatten wat een bank of andere financiële partij gaat doen
  • is onafhankelijk en vergelijkt verschillende financiële partijen en vormen wanneer wenselijk
Jan, , toeleverancier agrarische benodigdheden

Ik laat me inspireren en uitdagen door mede-ondernemers. Ik toets bij Exitus hoe zij de zaken zien en ook of het bij mij zou passen. Pas dan kan en ga ik verder.

Jan, toeleverancier agrarische benodigdheden

Bedrijfsfinanciering

Een bank is lang niet de enige financiële partij bij een financieringsaanvraag. Investeerders, een familielid en zelfs crowdfunding behoort tot de mogelijkheden om de financiering rond te krijgen. We hebben kennis van deze vormen en geven onafhankelijk advies, waarbij we verschillende financieringsvormen en -partijen met elkaar kunnen vergelijken.

We hebben vaak te maken met familiebedrijven. Dit brengt een andere dynamiek met zich mee dan andere soorten ondernemingen. Dat is merkbaar bij alle beslissingen: dagelijks en voor de lange termijn. Onze kracht: alle aspecten van de ondernemer, zijn familie en de onderneming overzien en laten meewegen in het advies. En daarbij gaan we door waar anderen stoppen: het blijft niet bij alleen een advies, we staan ervoor dat het ook gaat werken en de gewenste resultaten oplevert.

Meer onafhankelijk advies

Onze adviseurs op dit gebied

Maak kennis met onze mensen: eerlijk, onafhankelijk, resultaatgericht en betrokken.

Ontmoet onze mensen