de kracht van regie

Er is afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over de werkwijze en houding van financiers in de agrarische sector en het MKB. Er is veel veranderd op dit terrein. Wat kan ik van mijn bank verwachten en wat verwacht de bank van mij? Als ondernemer geeft dit niet zelden een onbehaaglijk gevoel. Soms terecht, soms onterecht. Maar goed, als ondernemer wilt u zelf de koers bepalen; dat is de kern van ondernemen. In de praktijk zien we maar al te vaak dat de verhoudingen anders liggen; dat de balans ontbreekt. Bij Exitus geloven we erin dat u als ondernemer zelf de regie over het financieringsvraagstuk kan nemen en daarmee meer grip krijgt, ongeacht de situatie.

Die regie komt echter niet aanwaaien. Om die te houden of terug te krijgen moet er wel wat gebeuren. Dit begint met het hebben van een plan, een stip aan de horizon. Niet zomaar iets, maar een gedegen plan onderbouwd vanuit de kracht van u als ondernemer, uw onderneming en passend bij de financiële uitgangssituatie. Van daaruit kunt u doelbewust en met overtuiging acteren en de betrokken partijen benaderen. Dat is het beste vertrekpunt om samen met de financier tot een juiste balans te komen. Het is onze ervaring dat via deze route de afhankelijkheid kleiner wordt en de kans, dat uw plannen gerealiseerd worden, toeneemt.

Niet alleen de inhoud is in dit proces van belang. Denk ook na over de manier waarop u uw plan over de bühne brengt en wanneer. Dit lijkt een open deur, maar ondoordachte of niet volledige communicatie is maar al te vaak een bron van ruis. Laat je hierdoor niet verrassen en maak dit onderdeel van het plan.

Herkent u zich in dit verhaal en wilt u de regie terug of verder naar u toe halen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

John Koeken