Stroomschema Saneringsregeling Varkenshouderij

Waar krijgt u mee te maken als u zich heeft ingeschreven voor de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV)? Ons stroomschema helpt u om dit helder in beeld te krijgen.

Behalve de te maken keuzes ziet u ook een voorbeeld berekening voor de liquiditeit en de (eventueel) te betalen heffing.

Maak samen met uw eigen adviseur of uw adviseur van Exitus een berekening toegespitst op uw individuele situatie.

Het schema is opgesplitst naar type bedrijf. Er zijn hierbij wel enkele aandachtspunten, zowel fiscaal als financieel. Zie hiervoor de toelichting in het schema.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

John Koeken