MIA en EIA

Jaarlijks worden de Energie- en Milieu-investeringsaftrek-lijsten gepubliceerd. Veel ondernemers denken dat de lijsten ieder jaar gelijk blijven. Dit is zeker niet het geval! Een goede planning van investeringen is belangrijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de regelingen.

Jaarlijks worden de bedrijfsmiddelen beoordeeld of stimulering naar de mening van de overheid nog noodzakelijk of wenselijk is.

Voor beide lijsten is heel duidelijk dat maatregelen die per wet reeds verplicht zijn of een concrete einddatum hebben, uit de lijst verdwijnen. We hebben dit gezien met de asbest sanering, voldoen aan emissie-eisen van voertuigen en bijvoorbeeld de verplichting voor glastuinbouwbedrijven om hun drain- / drainagewater te behandelen om lozing van (rest)stoffen van met name gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Op energiegebied worden bedrijfsmiddelen die rendabeler worden of meer gangbaar, geschrapt of wordt het voordeel gemaximeerd. Voorbeelden hiervan zijn de WKK, zonnepanelen en de elektrische auto.

Door uw investeringen te plannen kunt u toch genieten van de voordelen. Een investering is rechtsgeldig voor de energie- en milieuinvesteringsaftrek als deze voldoende concreet is omschreven, correct gemeld is binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting, binnen 12 maanden er minimaal 25% is aanbetaald (indien het bedrijfsmiddel in die periode nog niet in gebruik is genomen) en het bedrijfsmiddel binnen 3 kalenderjaren in gebruik is genomen.

Wilt u investeren maar twijfelt u nog over het juiste moment, informeer dan gericht naar de aandachtspunten bij Exitus - Jack Beerkens, 06 – 5732 1551, j.beerkens@exitus.nl.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Jack Beerkens