Infoavond Rentederivaten/Swaps succesvol

Op de drukbezochte informatieavonden Rentederivaten/Swaps werd uitgelegd wat de regeling “Herstelkader rentederivaten” in houdt en welke gevolgen die heeft. De ingewikkelde nieuwe regelgeving werd helder uiteengezet zodat klanten en relaties weten voor wie de regels gelden, welke stappen ze zelf moeten doen en waarop gelet moet worden.

Uit de vele positieve reacties bleek dat er behoefte is aan informatie over dit onderwerp. Exitus zal de berichtgeving over het ‘Herstelkader rentederivaten” nauwlettend volgen. Mocht u een toelichting willen voor uw situatie, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Hendrik de Vor