Goede prestaties, maar toch geen verbetering in de liquiditeitspositie.

Exitus interim finance begeeft zich met name binnen de financiële organisatie van een onderneming en is voor een belangrijk deel gericht op het verbeteren van processen en financiële teams.

In het kader daarvan is Exitus interim finance enkele maanden parttime betrokken geweest bij een ambachtelijk melkvee- en zuivelproductiebedrijf. De aanvangsopdracht was gericht op het analyseren en verbeteren van het debiteurenproces. De debiteurenpositie liep gestaag op, ondanks goede prestaties van de onderneming. Dit had haar weerslag op de liquiditeitspositie van de onderneming.

Inrichten informatiesysteem

Al vrij snel na de start van interim manager Paul Romme bleek dat de frequentie van facturatie evenals de inrichting van het systeem onvoldoende waren om eenvoudig, efficiënt en gestructureerd aan te manen. Paul heeft de administratie begeleid bij het inrichten van het financiële informatiesysteem, een gestructureerde facturatie en het opzetten van een adequaat debiteurenbeheerproces. Voorop stond dat de administratie van de onderneming zelfstandig de wijzigingen door zou voeren en voorzien zou worden van de juiste kennis om kwaliteit voor de toekomst te borgen.

Inzicht in marges en kostprijzen

Een tweede behoefte van de directie van de onderneming betrof meer inzicht in de marge van producten. Binnen de onderneming waren uitsluitend omzetcijfers aanwezig. Er werd gestuurd op gevoel doordat informatie met betrekking tot marges op product c.q. klantniveau ontbraken.

Door Paul is gestart met het opstellen van kostprijscalculaties per product en zijn daaropvolgend marges per product en afnemer in kaart gebracht. Vervolgens zijn aan de hand hiervan strategische keuzes gemaakt met betrekking tot het assortiment en afnemers om de rentabiliteit van de onderneming verder te verbeteren.

In de maandelijkse omzetrapportages wordt nu, naast de omzet, ook de marge per product en afnemer in beeld gebracht. Producten en afnemers zijn gegroepeerd in enkele hoofdgroepen. De rapportage wordt maandelijks door Paul opgesteld en geanalyseerd. Na implementatie van het nieuwe ERP – pakket wordt het uitbrengen van deze rapportage weer teruggelegd in de organisatie.

Kritische en onafhankelijke beoordeling

De werkzaamheden van Paul zijn inmiddels afgerond. Op verzoek wordt een beroep op Paul gedaan om mee te kijken in processen en systemen voor een kritische en onafhankelijke beoordeling evenals voor meer strategische en management vraagstukken.

Exitus interim finance begeeft zich met name binnen de financiële organisatie van een onderneming en is voor een belangrijk deel gericht op het verbeteren van processen en financiële teams. Uitgangspunt daarbij is dat de onderneming zelf in staat moet zijn / worden om zelfstandig de gewenste informatie op te leveren en een kritische analyse toe te kunnen passen. Het speelveld van Exitus interim finance raakt de directie, managers, adviseurs en andere stakeholders van de onderneming waar wordt gezocht naar een samenwerking in het belang van de onderneming.

Interesse in een vrijblijvend gesprek met een interim manager van Exitus interim finance? Neem dan contact op met Annalies Oomen, 06-5758 2540 of per mail.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

John Koeken