Peter, varkenshouder met bedrijven in meerdere landen