Veehouderij

Van ondernemers wordt een steeds verder gaande professionalisering verwacht. Managementrapportages, overleg met banken, kennis van (steeds weer veranderende) wet- en regelgeving, kostprijsberekeningen etc. Onze adviseurs zorgen ervoor dat u de benodigde informatie en kennis hiervoor krijgt. Geen algemeen verhaal, maar toegespitst op de situatie van úw bedrijf en op de informatie die ú wilt hebben. Samen zetten we de benodigde stappen in uw (bedrijfs)ontwikkeling.

De adviseur zit met u aan tafel, vraagt input van u en uw boekhouder en maakt aan de hand daarvan een analyse van uw bedrijf, uw plannen of toekomstige investeringen. Desgewenst zal hij u tijdens het traject ook verder begeleiden.

Soms zijn er liquiditeitsvraagstukken (veroorzaakt door sterke groei of tegenvallende afzet). De adviseur analyseert de oorzaken, bekijkt de mogelijkheden en begeleidt onder meer de gesprekken met uw bank.

Wij zijn sterk in
  • Communicatie, met u, uw financiers en de bedrijven waarmee u zaken doet.
  • Inzicht geven in de financiële positie van uw bedrijf; nu en in de toekomst.
  • Onderbouwing van uw mogelijkheden; cijfermatig en gestructureerd.

Dit doen we op een no nonsens wijze: effectief, transparant en doelmatig.

Adviseurs veehouderij

John Koeken

John Koeken

Veehouderij, Onderwijs

Rinus Hulsen

Rinus Hulsen

Veehouderij

Peter van Iperen

Peter van Iperen

Veehouderij

Patrick van Oijen

Patrick van Oijen

MKB, Veehouderij, Tuinbouw

Lidian Janssen

Lidian Janssen

Veehouderij

Hans van Zutphen

Hans van Zutphen

Veehouderij, Tuinbouw, MKB

Niels Kanters

Niels Kanters

Veehouderij