Tuinbouw

Doordat de adviseur de juiste vragen stelt, krijgt u een frisse, nieuwe blik op uw tuinbouwbedrijf en de mogelijkheden. Onze mensen signaleren de kern van uw vraag en pakken het aan. Geen doekjes er omheen winden, maar helder en duidelijk zeggen wat nodig is. Oók de goede dingen.

Doordat de adviseurs kennis van de sector en cijfers hebben (veranderende afzet patronen, energiemarkt, zware financiële druk), kunnen zij uw bedrijf goed analyseren. Dit wordt cijfermatig onderbouwd waarmee u uw financieel overzicht en inzicht in het bedrijf vergroot.

De adviseur zit met u aan tafel, vraagt input van u en uw boekhouder en maakt aan de hand daarvan een analyse van uw bedrijf, uw plannen of toekomstige investeringen. Desgewenst zal hij u tijdens het traject ook verder begeleiden.

Soms zijn er liquiditeitsvraagstukken (veroorzaakt door sterke groei of tegenvallende afzet). De adviseur analyseert de oorzaken, bekijkt de mogelijkheden en begeleidt gesprekken met uw bank.

Wij zijn sterk in
  • Communicatie, met u, uw financiers en de bedrijven waarmee u zaken doet.
  • Inzicht geven in de financiële positie van uw bedrijf; nu en in de toekomst.
  • Onderbouwing van uw mogelijkheden; cijfermatig en gestructureerd.

Dit doen we op een no nonsens wijze: effectief, transparant en doelmatig.

Adviseurs tuinbouw

Niels Kanters

Niels Kanters

Veehouderij, Tuinbouw

Jeroen Doornenbal

Jeroen Doornenbal

Tuinbouw, MKB

Patrick van Oijen

Patrick van Oijen

MKB, Veehouderij, Tuinbouw

Hans van Zutphen

Hans van Zutphen

Veehouderij, Tuinbouw, MKB