Recreatie

Wij adviseren ondernemers in de Recreatiebranche op financieel en management vlak. Dit doen we onder de naam Recreatie Raadgevers.

De adviseurs zijn thuis in de problematiek die ondernemen in het buitengebied met zich mee kan brengen. Omdat kennis van zowel de agrarische als de recreatieve bedrijven aanwezig is kunnen ze u uitstekend adviseren.

Of het nu een financiële rapportage is voor de bank, overleg over bestemmingsplannen met de gemeente of het bespreken van uw bedrijfsontwikkeling. Recreatie Raadgevens kan u adviseren over de benodigde stappen.

Geen algemeen verhaal, maar toegespitst op de situatie van úw bedrijf en op de informatie die ú wilt hebben.

De adviseur zit met u aan tafel, vraagt input van u en uw boekhouder en maakt aan de hand daarvan een analyse van uw bedrijf, uw plannen of toekomstige investeringen. Desgewenst zal hij u tijdens het traject ook verder begeleiden.

Soms zijn er liquiditeitsvraagstukken (veroorzaakt door sterke groei of tegenvallende afzet). De adviseur analyseert de oorzaken, bekijkt de mogelijkheden en begeleidt onder meer de gesprekken met uw bank.

Wij zijn sterk in

  • Communicatie, met u, uw financiers, de omliggende (agrarische) bedrijven en de bedrijven waarmee u zaken doet.
  • Inzicht geven in de financiële positie van uw bedrijf; nu en in de toekomst.
  • Onderbouwing van uw mogelijkheden; cijfermatig en gestructureerd.

Dit doen we op een no nonsens wijze: effectief, transparant en doelmatig.

Medewerkers Recreatie

Kristel Weren

Kristel Weren

Bestemmingsplannen en ontwikkelingen, juridische vraagstukken

 Annalies Oomen

Annalies Oomen

Interim management, management ondersteuning, MKB