rentederivaten

Het begint er op te lijken dat na ruim drie jaar het Uniform Herstelkader Rentederivaten zijn einde begint te naderen. De meeste ondernemers met renteswaps hebben een aanbod van hun bank ontvangen. Mijn collega’s en ik hebben er al veel mogen beoordelen, waarbij we ondernemers wegwijs hebben kunnen maken in het voorstel en soms ook fouten hebben geconstateerd in de berekeningen. Voor een enkeling lopen nog gesprekken met de bank en zijn we er nog niet uit.

Ik zie de laatste tijd vooral voorstellen voor de lastigere en meer complexe situaties binnen komen: klanten waar in het verleden al regelingen mee getroffen zijn vanwege foute combinaties van swaps en leningen, klanten die extra hebben afgelost, swaps hebben afgekocht tegen andere voorwaarden, of een veel ingewikkelder product hebben afgesloten zoals bijvoorbeeld een participating collar. Sommigen zijn niet eens meer klant bij de bank die het voorstel tot compensatie uitbrengt.

Ook is duidelijk dat bijna geen enkel voorstel goed te beoordelen is op basis van de brief met het voorstel en bijlagen van de bank. Er staan weliswaar zeer mooie bedragen in, zes cijfers voor de komma zijn zeker geen uitzondering, maar je weet nooit zeker of de cijfers kloppen. Er is niets zo vervelend als die onzekerheid: “Heb ik gemazzeld of had ik eigenlijk meer moeten krijgen?”

Mijn advies in de meeste gevallen is: vraag om uitleg van de bank op het voorstel, om een toelichting op de uitgangspunten en berekeningen. Ook kunt u als ondernemer, accountant, boekhouder of adviseur ons inschakelen voor een beoordeling van het uitgebrachte voorstel en ondersteuning bij het gesprek met de bank. Bel of mail ons gerust.

(Door: Rinus Hulsen)