Recent is de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) opengesteld. Mogelijk biedt deze regeling ook voor u kansen. De openstellingsperiode is kort, namelijk van 16 oktober tot en met 9 november. Dit betekent dat er wel stappen gezet moeten worden indien u hier gebruik van wilt maken.

De EHG geeft 25% subsidie mogelijkheid voor de volgende bedrijfsmiddelen:

  • Tweede Energiescherm
  • Aansluiting warmtenetwerk of – cluster
  • Aansluiting biogas- of CO2-netwerk of CO2-cluster
  • Luchtbehandelingssysteem

Ten opzichte van de voorgaande openstelling is nieuw dat het Tweede Energiescherm zowel voor de zogenaamde extensieve als ook intensieve teelten is opengesteld. Daarnaast is het budget aanzienlijk hoger, namelijk € 9,2 miljoen. De overheid wil hiermee een inhaalslag maken op het gebied van energiebesparing.

Hieronder worden twee punten verder toegelicht.

Tweede Energiescherm: De maximum subsidie voor het Tweede Energiescherm is verhoogd van € 50.000,- naar € 150.000,- per onderneming. Voor een oppervlakte kleiner dan 4 hectare, € 7,- per m2 subsidiabel en daarboven € 6,- per m2. De eis voor het tweede schermdoek is echter ook zwaarder, namelijk 45% energiebesparing in plaats van 40% (2017).

CO2-netwerk: Zeer actueel in de Bommelerwaard maar ook op andere plaatsen in het land, zijn initiatieven van CO2-netwerken. Wil een ondernemer hier gebruik van maken dan dient er dus uiterlijk 9 november een ‘opdracht’ te zijn verstrekt. Vanuit de regeling is een specifieke ontbindende voorwaarde verplicht. Deze ontbindende voorwaarde heeft als kernpunt dat de ondernemer kan afzien van de investering indien er geen subsidie wordt verkregen. Bij CO2 projecten zoals in de Bommelerwaard zal veelal een tweede ontbindende voorwaarde opgenomen moeten worden dat de opdracht komt te vervallen indien het CO2-netwerk toch niet wordt gerealiseerd. Dit vergt wel enige aandacht en wij kunnen hierbij ondersteunen. Daarnaast kan de aanvraag geoptimaliseerd worden door ook de overige noodzakelijke bedrijfsaanpassingen in leidingwerk en regelprogrammatuur mee te nemen in de aanvraag.

De investering waarop subsidie is verkregen dient gerealiseerd te zijn binnen 2,5 jaar na de ontvangst van de beschikking (raming augustus 2021).

U kunt alle informatie en verdere details van de regeling nalezen op de site van RVO

Jack Beerkens heeft veel ervaring in het begeleiden van de subsidie aanvraag en kan deze deskundig voor u verzorgen. Voor vragen en of het maken van een afspraak, kunt u contact met hem opnemen per telefoon of mail.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Jack Beerkens