Gevolgen Brabants Beleid op uw bedrijf; Wat is uw strategie?

Het is van belang dat u, en mogelijk ook uw financier, duidelijkheid krijgen in de vereiste investeringen voor de komende jaren om duurzaam verder te kunnen. Met de Versnelde Transitie Veehouderij die door de provincie Brabant is doorgevoerd worden op korte termijn investeringen gevraagd. Voorheen kon u salderen voor alle stalsystemen op uw bedrijf. Nu moet vanaf 1 januari 2022 ieder stalsysteem voor varkens ouder dan 15 jaar apart voldoen aan de eisen (bij rundvee is dat stalsystemen ouder dan 20 jaar). Ook asbestvervanging is een investering die u wellicht nog moet doen.

Alleen weten wanneer er investeringen gedaan moeten worden is niet voldoende. Is het financieel haalbaar, of verstandig om te investeren? Wellicht zijn er andere mogelijkheden die beter bij uw bedrijf en uw toekomstplannen passen. Hiervoor kunt u begeleiding door uw adviseur van Exitus vragen.

Waarom een quickscan Of de Versnelde Transitie ook voor u het geval is en welke investeringen u te wachten staan kan Exitus voor u inzichtelijk maken middels een quickscan. Hierin worden de benodigde investeringen van het Brabants beleid voor uw bedrijf inzichtelijk gemaakt. U krijgt te zien waar uw bedrijf nu staat en welke maatregelen u moet gaan treffen om aan het Brabants beleid te voldoen en of u voor 2020 een vergunbare aanvraag bij de gemeente moet indienen.

Wat levert het op U krijgt een document waar per stal kort maar duidelijk op staat wat u te wachten staat. Hierin is uitgewerkt hoe uw vergunde situatie is en de situatie zoals die volgens Brabants Beleid zou moeten worden. Ook krijgt u een beeld van de investeringen die de komende jaren gedaan moeten worden om aan de regelgeving te voldoen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden die specifiek voor uw situatie van toepassing zijn. Dit is mogelijk ook van belang voor uw financier.

Vervolgstappen Exitus gaat verder dan alleen een inventarisatie. We begeleiden u ook in het maken van strategische keuzes, doorrekenen van verschillende mogelijkheden, gesprekken met de bank etc.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76