Zeer actueel in de Bommelerwaard is het initiatief van het CO2-netwerk. Wil een ondernemer gebruik maken van de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) subsidie 2018 dan dient er uiterlijk 9 november een opdracht te zijn verstrekt aan de installateur.

Met de EHG kunt u hiervoor 25% subsidie krijgen. Het budget van de regeling is aanzienlijk hoger dan vorig jaar, namelijk € 9,2 miljoen. De overheid wil hiermee een inhaalslag maken op het gebied van energiebesparing.

Vanuit de regeling is een specifieke ontbindende voorwaarde verplicht. Deze ontbindende voorwaarde heeft als kernpunt dat de ondernemer kan afzien van de investering indien er geen subsidie wordt verkregen. Een tweede ontbindende voorwaarde zal moeten zijn dat de opdracht komt te vervallen indien het CO2-netwerk toch niet wordt gerealiseerd.

Dit juist opstellen vergt wel enige aandacht en wij kunnen hierbij ondersteunen.

EHG subsidie is aan te vragen voor de volgende bedrijfsmiddelen:

  • Tweede Energiescherm
  • Aansluiting warmtenetwerk of – cluster
  • Aansluiting biogas- of CO2-netwerk of CO2-cluster
  • Luchtbehandelingssysteem

De investering waarop subsidie is verkregen dient gerealiseerd te zijn binnen 2,5 jaar na de ontvangst van de beschikking (raming augustus 2021).

U kunt alle informatie en verdere details van de regeling nalezen op de site van RVO

Jack Beerkens heeft veel ervaring in het begeleiden van de subsidie aanvraag en kan deze deskundig voor u verzorgen. Voor vragen en of het maken van een afspraak, kunt u contact met hem opnemen per telefoon of mail.

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Jack Beerkens