Bouwen in de natuur

Op 5 juli 2016 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de groepsaccommodatie / boomhutten van Avontyr in de bossen van de gemeente Landerd, in Reek.

Dit project heeft initiatiefnemer tezamen met Recreatieraadgevers ontworpen en mogelijk gemaakt. Voordat met de realisering van dit project kon worden gestart moesten menige wegen worden bewandeld. Waar met name een oplossing voor moest worden gevonden is het probleem dat de bossen in Reek zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur/Natuur, hetgeen bouwwerken niet toestaat.

RecreatieRaadgevers heeft met de nodige creativiteit diverse oplossingen aangedragen bij zowel de ondernemer als de overheden, hetgeen heeft geresulteerd in de realisatie van de boomhutten met sanitair-gebouw. Met de realisatie van dit project is met alle belangen van de betrokken partijen rekening gehouden.

Voor meer informatie bel RecreatieRaadgevers: Kristel Weren: 06-1008 0465 of kantoor : 0413-257876

Vrijblijvend advies?

0413 – 25 78 76

Jeroen Doornenbal