Selecteer werkgebied:

Per 1 maart is Jasper Vierboom gestart bij Exitus. Jasper: “Ik ben bij Exitus gaan werken omdat ik meer betrokken wil zijn bij de keuzes die ondernemers maken. De veelzijdigheid van het advieswerk geeft mij energie.” Het enthousiasme en de gedrevenheid van Jasper zijn precies wat Exitus zoekt.

Op 1 maart jl. is Ton de Juncker toegetreden tot ons team. Ton: “Exitus is een gedreven club adviseurs met passie voor boeren en tuinders, fijn dat ik hier ook deel van uit mag maken”. Ton kan putten uit een brede ervaring in de agri en food sector.

Exitus interim finance is enkele maanden parttime betrokken geweest bij een ambachtelijk melkvee- en zuivelproductiebedrijf. De aanvangsopdracht was gericht op het analyseren en verbeteren van het debiteurenproces. Daarnaast zijn de marges en kostprijzeninzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt is dat de onderneming zelf in staat moet zijn / worden om zelfstandig de gewenste informatie op te leveren en een kritische analyse toe te kunnen passen.

Zeer actueel in de Bommelerwaard is het initiatief van het CO2-netwerk. Wil een ondernemer gebruik maken van de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) subsidie 2018 dan dient er uiterlijk 9 november een opdracht te zijn verstrekt aan de installateur. Met de EHG kunt u hiervoor 25% subsidie krijgen.

Recent is de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) opengesteld. De openstellingsperiode is kort, namelijk van 16 oktober tot en met 9 november. Dit betekent dat er wel stappen gezet moeten worden indien u hier gebruik van wilt maken. Ten opzichte van de voorgaande openstelling is nieuw dat het Tweede Energiescherm zowel voor de zogenaamde extensieve als ook intensieve teelten is opengesteld.
Jack Beerkens heeft veel ervaring in het begeleiden van de subsidie aanvraag en kan deze deskundig voor u verzorgen.

Tijdens ons jaarlijkse uitje met collega’s en partners werd er goed samengewerkt. We gingen de uitdaging aan en moesten zo snel mogelijk een parcours afleggen met een kruiwagen. Daarna gingen we puzzels oplossen, ballen in een bak gooien, woorden raden etc. De gezellige …

Jaarlijks worden de Energie- en Milieu-investeringsaftrek-lijsten gepubliceerd. Veel ondernemers denken dat de lijsten ieder jaar gelijk blijven. Dit is zeker niet het geval! Een goede planning van investeringen is belangrijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de regelingen.

Onze adviseur Niels Kanters, heeft een bijdrage geleverd aan een artikel in het vakblad de Boerderij van 19 juni 2018. Exitus begeleidt zeer regelmatig ondernemers in diverse sectoren die met financieringsvraagstukken zitten.

Het team van Exitus is per 1 juni 2018 versterkt met de komst van Jack Beerkens. Jack is een echte tuinbouw specialist. Hij is inventief en vasthoudend met betrekking tot bedrijfsvraagstukken in het algemeen en subsidies, fiscaliteiten en energievraagstukken in het bijzonder.

De financiële onzekerheden op melkveebedrijven zijn groter dan voorheen terwijl banken met strengere regels te maken hebben.

In het vakblad Varkensbedrijf.nl staat in januari 2018 een uitgebreid artikel over bedrijven met meerdere locaties.

Heeft u al een voorschot of zelfs een definitief voorstel ontvangen van uw bank ter compensatie van de rentederivaten?

Per 1 januari 2018 start Paul Romme als (financieel) interim manager bij Exitus Interim.

Het is van belang dat u, en mogelijk ook uw financier, duidelijkheid krijgen in de vereiste investeringen voor de komende jaren om duurzaam verder te kunnen.

Op 3 november hield Exitus een ontbijtsessie met een enthousiaste groep klantgerichte accountants van verschillende kantoren.

In het vakblad Varkensbedrijf.nl staat in mei 2017 een uitgebreid artikel over twee voorgestelde verordeningen: de 4e Verordening Ruimte en staldering in Noord Brabant.

Het gemak waarmee melkveehouders groeiplannen maakten is definitief voorbij. Bedrijfskundig expert Patrick van Oijen van Exitus moedigt melkveehouders aan te optimaliseren en kosten weg te snijden. ‘Lean’ is het credo.

Op de drukbezochte informatieavonden Rentederivaten/Swaps werd uitgelegd wat de regeling “Herstelkader rentederivaten” in houdt en welke gevolgen die heeft.

Op 5 juli 2016 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de groepsaccommodatie / boomhutten van Avontyr in de bossen van de gemeente Landerd, in Reek.