Selecteer werkgebied:

Het gemak waarmee melkveehouders groeiplannen maakten is definitief voorbij. Bedrijfskundig expert Patrick van Oijen van Exitus moedigt melkveehouders aan te optimaliseren en kosten weg te snijden. ‘Lean’ is het credo.

De financiële onzekerheden op melkveebedrijven zijn groter dan voorheen terwijl banken met strengere regels te maken hebben.

In het vakblad Varkensbedrijf.nl staat in januari 2018 een uitgebreid artikel over bedrijven met meerdere locaties.

Heeft u al een voorschot of zelfs een definitief voorstel ontvangen van uw bank ter compensatie van de rentederivaten?

Per 1 januari 2018 start Paul Romme als (financieel) interim manager bij Exitus Interim.

Het is van belang dat u, en mogelijk ook uw financier, duidelijkheid krijgen in de vereiste investeringen voor de komende jaren om duurzaam verder te kunnen.

Op 3 november hield Exitus een ontbijtsessie met een enthousiaste groep klantgerichte accountants van verschillende kantoren.

In het vakblad Varkensbedrijf.nl staat in mei 2017 een uitgebreid artikel over twee voorgestelde verordeningen: de 4e Verordening Ruimte en staldering in Noord Brabant.

Op de drukbezochte informatieavonden Rentederivaten/Swaps werd uitgelegd wat de regeling “Herstelkader rentederivaten” in houdt en welke gevolgen die heeft.

Op 5 juli 2016 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de groepsaccommodatie / boomhutten van Avontyr in de bossen van de gemeente Landerd, in Reek.