Compensatievoorstel rentederivaten laten toetsen

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Heeft u al een voorschot of zelfs een definitief voorstel ontvangen van uw bank ter compensatie van de rentederivaten? Het gaat vaak om complexe voorstellen en financiële belangen zijn groot. Het is dan prettig om een duidelijke analyse te laten maken door een onafhankelijke en deskundige partij die deze producten en de afspraken van de compensatie (Herstelkader Derivaten) ook kent.

Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van Exitus 0413-25 78 76.

Exitus op aardbeiendag

By | Algemeen, Tuinbouw | No Comments

Op woensdag 10 januari staan wij op de Aardbeiendag. Jeroen Doornenbal en Twan van Duijnhoven zullen hier aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Op de aardbeiendag is er een dagvullend lezingenprogramma met onderwerpen over teelt en bedrijf en ruime pauzes om met de standhouders en collega’s uit de sector te netwerken. We verwelkomen  u graag in onze stand (nummer 111) woensdag 10 januari in Den Bosch.

Paul Romme versterkt team Exitus Interim

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Per 1 januari 2018 start Paul Romme als (financieel) interim manager bij Exitus Interim. Een welkome aanvulling op het team van Exitus Interim, zowel als mens als in ervaring, waar wij erg blij mee zijn.

De kracht van Paul komt met name tot uiting binnen ondernemingen die behoefte hebben aan juiste en werkbare managementinformatie maar intern nog niet de kennis en wellicht de middelen hebben om hierin te voorzien. “Terwijl u focust op de groei en ontwikkeling van uw onderneming neemt Paul de managementinformatie voorziening voor zijn rekening en krijgt u als ondernemer een sterke vertrouwenspersoon naast u die de basis voor de toekomst legt”.

Wie is Paul?

Paul heeft aan een half woord genoeg en overziet zaken snel. Vanuit een jarenlange ervaring op het gebied van accountancy en bancaire achtergrond brengt hij stuurinformatie en processen snel in beeld. Een goede analyse en betrouwbare hands-on aanpak zijn kenmerkende eigenschappen. Zijn absolute drive is om hiermee de ondernemer met zijn onderneming vooruit te helpen en een slag te maken naar een gezonde ontwikkeling van ondernemer en onderneming.
Paul is ruim 18 jaar werkzaam geweest als agrarisch accountant en relatiemanager waarvan jaren als vennoot van een accountantskantoor. Daaropvolgend is hij 10 jaar werkzaam geweest als financieringsspecialist bij Rabobank. Vanuit beide rollen heeft hij zich ontwikkeld tot een kundig man en vele ondernemers bijgestaan met raad en daad. Naast zijn professionele activiteiten is Paul een fanatiek hardloper en nauw betrokken bij plaatselijke (sport)activiteiten.

Heeft u behoefte aan een persoon als Paul die tijdelijk meedenkt en werkt binnen uw organisatie?
Neem dan voor meer informatie op met Annalies Oomen (06-5758 2540) of direct met Paul Romme (06-5710 4581).

Gevolgen Brabants Beleid op uw bedrijf; Wat is uw strategie?

By | Veehouderij | No Comments

Het is van belang dat u, en mogelijk ook uw financier, duidelijkheid krijgen in de vereiste investeringen voor de komende jaren om duurzaam verder te kunnen.  Met de Versnelde Transitie Veehouderij die door de provincie Brabant is doorgevoerd worden op korte termijn investeringen gevraagd. Voorheen kon u salderen voor alle stalsystemen op uw bedrijf. Nu moet vanaf 1 januari 2022 ieder stalsysteem voor varkens ouder dan 15 jaar apart voldoen aan de eisen (bij rundvee is dat stalsystemen ouder dan 20 jaar). Ook asbestvervanging is een investering die u wellicht nog moet doen.

Alleen weten wanneer er investeringen gedaan moeten worden is niet voldoende. Is het financieel haalbaar, of verstandig om te investeren? Wellicht zijn er andere mogelijkheden die beter bij uw bedrijf en uw toekomstplannen passen. Hiervoor kunt u begeleiding door uw adviseur van Exitus vragen.

Waarom een quickscan
Of de Versnelde Transitie ook voor u het geval is en welke investeringen u te wachten staan  kan Exitus voor u inzichtelijk maken middels een quickscan. Hierin worden de benodigde investeringen van het Brabants beleid voor uw bedrijf inzichtelijk gemaakt. U krijgt te zien waar uw bedrijf nu staat en welke maatregelen u moet gaan treffen om aan het Brabants beleid te voldoen en of u voor 2020 een vergunbare aanvraag bij de gemeente moet indienen.

Wat levert het op
U krijgt een document waar per stal kort maar duidelijk op staat wat u te wachten staat. Hierin is uitgewerkt hoe uw vergunde situatie is en de situatie zoals die volgens Brabants Beleid zou moeten worden. Ook krijgt u een beeld van de investeringen die de komende jaren gedaan moeten worden om aan de regelgeving te voldoen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden die specifiek voor uw situatie van toepassing zijn. Dit is mogelijk ook van belang voor uw financier.

Vervolgstappen
Exitus gaat verder dan alleen een inventarisatie. We begeleiden u ook in het maken van strategische keuzes, doorrekenen van verschillende mogelijkheden, gesprekken met de bank etc.

Bijpraten inzake Rentederivaten

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Op 3 november hield Exitus een ontbijtsessie met een enthousiaste groep klantgerichte accountants van verschillende kantoren. Het thema was: bijpraten inzake de rentederivaten en de mogelijkheden voor klanten delen. Patrick van Oijen en Niels Kanters vertelden hierin over de huidige stand van zaken bij de banken, de aandachtspunten en onze ervaringen tot nu toe. De bijeenkomst was zeker voor herhaling vatbaar!

Welkom Niels Kanters, bedrijfsadviseur

By | Algemeen, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

We zijn blij dat we per september een nieuwe collega erbij hebben, Niels Kanters.

Met ruim 18 jaar bancaire ervaring beschikt Niels over de juiste basis voor het begeleiden van financieringstrajecten en bijzonder beheer situaties. Door het stellen van de juiste vragen en een goede inventarisatie brengt Niels overzicht en daarmee rust in uw situatie. U en uw bedrijf staan hierbij centraal. Samen met u wordt de koers bepaald en kunnen de juiste stappen gezet worden.

Met zijn kennis en ervaring in de branche ervaart u als ondernemer een steun in de rug.

 

Exitus wil meer bieden met Interim

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Naast goed advies behoort ook een goede begeleiding bij de uitvoering. Daarom breidt Exitus haar activiteiten uit met Exitus Interim.

John Koeken: “Wij zijn als adviseur erg betrokken bij onze klanten en hun bedrijven. Soms moeten we een extra stap kunnen zetten om bedrijven vlot door te laten draaien of ze uit een dal te helpen. Met Exitus Interim kunnen we naast ons advies ook de helpende hand bieden aan bedrijven op dagelijkse of wekelijkse basis. We zijn dan ook erg blij met de toevoeging van Annalies Oomen aan ons team. Zij heeft bewezen interim management op de “Exitus” manier uit te kunnen voeren.”

Annalies Oomen: “Ik werk het liefste samen met ondernemers en betrokkenen aan een probleemstelling of uitdaging. Dit vanuit een motiverende en onafhankelijke tijdelijke rol. Uitgangspunt is dat de onderneming na een bepaalde periode weer op eigen kracht verder kan varen. De adviseurs van Exitus heb ik leren kennen als onafhankelijk en authentiek. What you see is what you get. In die cultuur voel ik me thuis. Ik kijk er naar uit om per 1 mei weer binnen het team van Exitus werkzaam te zijn!”

Annalies Oomen

Annalies was op zoek naar een professionele omgeving om van daaruit haar interim werk te kunnen doen en haar kennis op niveau te houden; Exitus wilde graag aan de slag met Interim management. Annalies en Exitus kennen elkaar al meer dan 10 jaar, vanuit een afstudeeronderzoek en een werkperiode. Zij zal starten als interim manager en kartrekker binnen de interim activiteit van Exitus.

Annalies is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg voor de opleiding Bedrijfseconomie in de richting Financieel Management. Haar afstudeeronderzoek heeft zij gedaan binnen de adviespraktijk van Exitus. Vervolgens heeft zij ervaring opgedaan binnen diverse organisaties op het gebied van restructuring en (financieel) management. Tevens is zij enkele jaren als zelfstandig ondernemer actief geweest binnen de zorg. Zie LinkedIn voor meer informatie.

Haar drive is om samen met de ondernemer en de stakeholders van de onderneming te werken aan een verandertraject. Dit vanuit een ondersteunende, motiverende en integere rol waarbij zij scherp en eerlijk zal acteren. Alvorens aan de slag te gaan brengt zij allereerst snel de organisatie en haar financiële processen in kaart en doorziet de verbanden met operationele en commerciële processen.

Exitus breidt activiteiten uit met Interim

Lees meer