Selecteer werkgebied:

Op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober staan wij op de vakbeurs Dutch Pork Expo in de Brabanthallen, Den Bosch. U vindt ons in stand 1.E36. Wij vinden het leuk om bij te praten over uw plannen voor de toekomst en de stand van zaken op uw bedrijf. Tot ziens op de Dutch Pork Expo.

VGL Groen groeide in het pand in Beers uit zijn jasje. Ondernemers Koen van Gemert en Wilco Lamers vonden in Haps een nieuw pand. Voor het aanvragen van financiering, schakelden zij Exitus in.

Succesverhalen willen mensen graag delen. Maar het is voor ons lastig om klantverhalen te schrijven over financiële uitdagingen. Immers verwacht men van ons terecht volledige discretie. Zo willen we ook werken en zo blijven we dat ook doen.

Het omschakelen naar een andere teelt is geen beslissing die je in een uurtje neemt, er gaat een heel proces aan vooraf.
Twan: “Deze ondernemers adviseer ik al jaren. Bij een dergelijke overstap van de teelt van paprika’s naar hortensia’s is het zaak dit goed te begeleiden zodat het vlekkeloos en verantwoord verloopt.”

Als je ons werk zo’n 20 jaar doet dan zie je de problemen aankomen en dan weet je waar risicovolle ondernemersbeslissingen genomen zijn. Als er dan zwaar weer wordt voorspeld, weet je dus ook dat je aan de bak moet als adviseur samen met de ondernemer. Nu en meteen! Niet wachten tot de bank zegt dat het water aan je lippen staat.

Julian Santegoeds start per 1 juli als senior bedrijfsadviseur bij Exitus. Met zijn achtergrond als ondernemer in de glastuinbouw en zijn specifieke kennis op financieel-, fiscaal- en juridisch gebied is hij een mooie aanvulling op ons team!

Op 17 juni is de langverwachte EHG subsidie gepubliceerd voor LED belichting. Vanaf vandaag 18 juni kunnen er aanvragen ingediend worden.

Dit is het verhaal over twee families. Een uit Schijndel. Een uit Nistelrode. Twee families die in 2020 piekerden over hun toekomst in de agrarische sector. De een zat knel op de huidige locatie. De ander had geen opvolgers. Een jaar verder ziet het leven van beide families er totaal anders uit. Hoe kijken zij erop terug?

De 160 dagen voelen gevoelsmatig al veel langer, dat benadrukt wel hoe snel de tijd is gegaan. Gedurende deze tijd heb ik ook al veel geleerd en meegemaakt. Binnen Exitus is het een fijne werkomgeving waarin iedereen centraal staat, de lijnen kort zijn en iedereen bereid is te helpen of te discussiëren over onderwerpen. Dit ervaar ik als heel prettig.

Maandag avond 5 oktober 2020 hebben ADAPTEO en Dutch Cabin Group overeenstemming bereikt omtrent de overname van Dutch Cabin Group door ADAPTEO. Aan de overname is een intensief proces vooraf gegaan waarvoor Jorg Schilder Annalies Van Dessel-Oomen van Exitus heeft ingeschakeld.

Op 7 september is Dennis Oosterhof begonnen ter ondersteuning van de adviseurs. Dennis: “Ik ben bij Exitus gaan werken omdat er op een onafhankelijke manier gekeken wordt naar de verschillende financiële facetten van een onderneming. Exitus heeft een team waarin iedereen zich gehoord voelt en waarin de communicatielijnen kort zijn.”

Natuurlijk zijn de grote bedragen in de beschikking tot subsidieverlening (soms wel enkele miljoenen per jaar) erg verleidelijk. De praktijk wijst uit dat het goed is om de uitgangspunten nogmaals te toetsen of een second opinion te laten doen, rekening houdend met alle (nieuwe) factoren.

“Laten we zeggen dat het afgelopen jaar een bewogen periode was waarin ik middels mijn werk en bestuursfunctie van betekenis kon zijn voor vele Brabantse boeren, in het bijzonder de jonge boeren. Ik zie het als een taak om bij te dragen aan het bestaansrecht van de agrarische sector.”

Wij zijn er trots op dat onze collega Annemarie de Ceuster is genomineerd voor de Food100.

Twee woorden met maar één letter verschil. Maar oh wat een contrast! Als adviseur krijg ik enorm veel energie van ondernemers, of mensen die ondernemer willen worden, die met passie spreken over de land- en tuinbouw, hun sector, hun ideeën, hun dromen en idealen.
Maar wat nu als de randvoorwaarden minder ideaal zijn?

Zonnepanelen op je dak leggen, goed voor het milieu en je portemonnee. Maar welk voorstel past nu bij jouw bedrijf, welke financiering sluit het beste aan, hoeveel geld moet je zelf nog inbrengen? Dat uitzoeken is maatwerk.

Het kan zinvol zijn om verschillende scenario’s te definiëren en de impact ervan voor je organisatie te benoemen en nader uit te werken, zeker nu de eerste verruimingen in de’ lockdown-situatie’ zijn uitgesproken.

Waar krijgt mee u te maken als u zich heeft ingeschreven voor de Saneringsregeling Varkenshouderij? Ons stroomschema helpt u om dit helder in beeld te krijgen. Behalve de te maken keuzes ziet u ook een voorbeeld berekening voor de liquiditeit en de (eventueel) te betalen heffing.

“Varkenshouders moeten een eigen rekensom maken voordat ze de goedkeuring voor subsidie terugsturen. Die rekensom is erg bedrijfsspecifiek waarbij de fiscale positie van bedrijven enorm verschilt, zoals wel of niet herinvesteren. Daarna overleggen met de bank, want er worden stallen gesloopt waar hypotheek op rust. Ook moeten ze goed kijken naar de gevolgen van het beroepsverbod.” Aldus John Koeken.

Het is altijd lastig om precies uit te leggen waar onze klanten mee bezig zijn. In de Pigbusiness van november een mooi artikel van onze relatie Bleekerheide B.V. in Heusden (NB). Richard en Monique van den Heuvel zijn voorlopers op vele fronten en timmeren hard aan de weg.

Wij, Exitus en DLV, willen u op weg helpen met alle vragen rondom deze onderwerpen. We nodigen u als ondernemer uit op 30 oktober of op 7 november ’s middags voor een gratis persoonlijk gesprek, op het kantoor van Exitus, Marshallweg 5 in Veghel.

De kracht van regie

Als ondernemer wilt u zelf de koers bepalen; dat is de kern van ondernemen. In de praktijk zien we maar al te vaak dat de verhoudingen anders liggen; dat de balans ontbreekt. Bij Exitus geloven we erin dat u als ondernemer zelf de regie over het financieringsvraagstuk kan nemen en daarmee meer grip krijgt, ongeacht de situatie.

Als bedrijfsadviseur fungeer je naast je inhoudelijke functie van bedrijfstakdeskundige ook als regisseur van een team om de bedrijfsoverdracht voor de klant te regelen.

De varkenscyclus functioneert nog altijd, ook in deze tijd van grote internationale ontwikkelingen. Erop inspelen als ondernemer is wel lastiger. In het Vakblad Boerderij wordt hierop ingegaan. In dit artikel levert Niels Kanters ook een bijdrage.

Bijna iedere ondernemer rekent wel aan de kostprijs van zijn producten. Directe kosten, zoals inkoop of grondstoffen, zijn meestal vrij snel te bepalen. Bij de indirecte kosten (personeel, huisvesting, algemene kosten) wordt het vaak wat lastiger. Hoe ga je hiermee om?

De meeste ondernemers met renteswaps hebben een aanbod van hun bank ontvangen. Mijn collega’s en ik hebben er al veel mogen beoordelen, waarbij we ondernemers wegwijs hebben kunnen maken in het voorstel en soms ook fouten hebben geconstateerd in de berekeningen.

“…omdat het moet van de accountant” is een veelgebruikt excuus binnen de organisaties waar Exitus Interim Finance actief is. Regelmatig wordt de controleplicht in beginsel als een last ervaren, zowel door de ondernemer als de medewerkers. Wanneer je open staat voor de gedachte achter de controleplicht, kun je als ondernemer de binnen de controleplicht voorgeschreven werkwijze ook als een voordeel gaan ervaren.

“Ik weet niet of het toeval is, maar de laatste weken ben ik geconfronteerd met meerdere financieringsverzoeken die door een onvoldoende voorbereiding waren gestrand bij hun bank.” zegt Ton de Juncker. Uiteraard zie ik het als een mooie uitdaging om het proces dan weer vlot te trekken en alsnog een financieringsvoorstel van de bank te krijgen.

Ja, dat is mogelijk; zeer recent hebben we zo’n traject afgerond! De aan- en verkoop van de onderneming wordt door de koper, verkoper en leverancier gefinancierd. Op verzoek van de partijen blijven wij ook na deze overname betrokken om de gang van zaken voor alle partijen tijdig te monitoren.

Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij (SrV): Regeling oogt eenvoudig, uitwerking al complexer en impact voor ondernemers groot. Op 4 en 5 juli verzorgden John Koeken, Niels Kanters en Ton de Juncker op ons kantoor twee ontbijtbijeenkomsten voor accountants en adviseurs over de concept SrV.

Bij de afweging om investeringen uit het werkkapitaal te betalen spelen vele factoren mee. Even afstemmen met een specialist van Exitus kan veel werk (en soms problemen) besparen.

Het financieren van de intensieve veehouderij in Nederland wordt steeds complexer. Maar tussen de financierbaarheid en de financieringslasten van varkensbedrijven zitten levensgrote verschillen. Banken houden volgens Ton de Juncker steeds meer rekening met de omgeving en ngo’s en stellen hogere eisen aan ondernemers.

Op dinsdag en woensdag 16/17 april staan wij op de Dutch Pork Expo in de Evenementenhal in Venray. U vindt ons in stand E130, hal 1. Wij vinden het leuk om bij te praten over uw plannen voor de toekomst en de stand van zaken op uw bedrijf. Tot ziens op de Dutch Pork Expo.

Exitus interim finance is enkele maanden parttime betrokken geweest bij een ambachtelijk melkvee- en zuivelproductiebedrijf. De aanvangsopdracht was gericht op het analyseren en verbeteren van het debiteurenproces. Daarnaast zijn de marges en kostprijzeninzichtelijk gemaakt.

Zeer actueel in de Bommelerwaard is het initiatief van het CO2-netwerk. Wil een ondernemer gebruik maken van de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) subsidie 2018 dan dient er uiterlijk 9 november een opdracht te zijn verstrekt aan de installateur. Met de EHG kunt u hiervoor 25% subsidie krijgen.

Recent is de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) opengesteld. De openstellingsperiode is kort, namelijk van 16 oktober tot en met 9 november. Dit betekent dat er wel stappen gezet moeten worden indien u hier gebruik van wilt maken. Ten opzichte van de voorgaande openstelling is nieuw dat het Tweede Energiescherm zowel voor de zogenaamde extensieve als ook intensieve teelten is opengesteld.
Jack Beerkens heeft veel ervaring in het begeleiden van de subsidie aanvraag en kan deze deskundig voor u verzorgen.

Exitus werkt samen

Tijdens ons jaarlijkse uitje met collega’s en partners werd er goed samengewerkt. We gingen de uitdaging aan en moesten zo snel mogelijk een parcours afleggen met een kruiwagen. Daarna gingen we puzzels oplossen, ballen in een bak gooien, woorden raden etc. De gezellige …

Jaarlijks worden de Energie- en Milieu-investeringsaftrek-lijsten gepubliceerd. Veel ondernemers denken dat de lijsten ieder jaar gelijk blijven. Dit is zeker niet het geval! Een goede planning van investeringen is belangrijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de regelingen.

Onze adviseur Niels Kanters, heeft een bijdrage geleverd aan een artikel in het vakblad de Boerderij van 19 juni 2018. Exitus begeleidt zeer regelmatig ondernemers in diverse sectoren die met financieringsvraagstukken zitten.

Het team van Exitus is per 1 juni 2018 versterkt met de komst van Jack Beerkens. Jack is een echte tuinbouw specialist. Hij is inventief en vasthoudend met betrekking tot bedrijfsvraagstukken in het algemeen en subsidies, fiscaliteiten en energievraagstukken in het bijzonder.

De financiële onzekerheden op melkveebedrijven zijn groter dan voorheen terwijl banken met strengere regels te maken hebben.

In het vakblad Varkensbedrijf.nl staat in januari 2018 een uitgebreid artikel over bedrijven met meerdere locaties.

Heeft u al een voorschot of zelfs een definitief voorstel ontvangen van uw bank ter compensatie van de rentederivaten?

Het is van belang dat u, en mogelijk ook uw financier, duidelijkheid krijgen in de vereiste investeringen voor de komende jaren om duurzaam verder te kunnen.

Op 3 november hield Exitus een ontbijtsessie met een enthousiaste groep klantgerichte accountants van verschillende kantoren.

In het vakblad Varkensbedrijf.nl staat in mei 2017 een uitgebreid artikel over twee voorgestelde verordeningen: de 4e Verordening Ruimte en staldering in Noord Brabant.

Het gemak waarmee melkveehouders groeiplannen maakten is definitief voorbij. Bedrijfskundig expert Patrick van Oijen van Exitus moedigt melkveehouders aan te optimaliseren en kosten weg te snijden. ‘Lean’ is het credo.

Op de drukbezochte informatieavonden Rentederivaten/Swaps werd uitgelegd wat de regeling “Herstelkader rentederivaten” in houdt en welke gevolgen die heeft.

Op 5 juli 2016 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de groepsaccommodatie / boomhutten van Avontyr in de bossen van de gemeente Landerd, in Reek.