Strategisch management

Hoe ziet uw bedrijf eruit in de toekomst, over 2, 5 of 10 jaar? Welke nieuwe dingen wilt u en is dat haalbaar, of is voortgaan op de huidige voet het beste? Bij het bepalen van de strategie zijn er veel aspecten waarover goed nagedacht moet worden en meerdere afwegingen gemaakt moeten worden.

Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen door met een frisse blik naar uw bedrijf te kijken, de voor- en nadelen van beslissingen op een rij te zetten, plannen door te rekenen op financiële haalbaarheid en te toetsen op juridische haalbaarheid. Ook nieuwe ideeën inbrengen, andere bedrijfsstructuren, samenwerkingsverbanden opzetten of overname/opvolging worden besproken.