Management ondersteuning

Ondernemers hebben behoefte om met een onafhankelijke sparringpartner zaken te kunnen bespreken en terug te koppelen. Kritisch, zeggen waar het op staat, uw doelen in het oog houden, maar wel met u mee denkend. Daarbij zorgen we ook voor regelmatige controle van de ingeslagen weg middels monitoring, rapportages en prognoses.

Een adviseur zal aanwijzingen geven op sterke punten, richting geven aan noodzakelijke veranderingen en de implementatie daarvan begeleiden en ondersteunen.