Bestemmingsplannen en vergunningen

Bij het maken van plannen voor uitbreiding, verplaatsing, verbouwingen of verkoop van uw bedrijf komen zaken naar voren als bestemmingsplan of het hebben en/of aanvragen van vergunningen. Ook wijzigingen in de regelgeving of nieuw beleid van de gemeente maken het noodzakelijk om goed zicht te hebben in de gevolgen van deze wijzigen voor uw bedrijf.

Vanwege de complexiteit van de talloze regels omtrent bestemmingsplannen, milieuwetgeving kan er gemakkelijk vertraging ontstaan in de bedrijfsontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat al vanaf het opstellen van een plan, tot aan de uitvoering ervan, rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden op dit gebied. Onze adviseurs werken nauw met elkaar samen bij het opstellen van een realistisch plan. Door het gecombineerde advies op het gebied van mogelijkheden in bedrijfsontwikkeling en bestemmingsplan/regelgeving sluiten de trajecten naadloos op elkaar aan. Een onmisbare toegevoegde waarde van ons advies.

Bij het veranderen van een bestemmingsplan is altijd de medewerking van de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, nodig. Het communiceren met deze overheid is voor ons een dagelijks terugkerende activiteit. Wij begrijpen de taal. Vanaf het moment van overtuigen van de gemeente van uw project tot en met het begeleiden van de procedures bij de gemeente.

Ons werkgebied ligt ook in het voeren van juridische procedures tegen besluitvorming van de overheid, zoals bezwaar- en beroepschriften en het opstellen van zienswijzen. Besluitvorming die uw bedrijf kan raken is bijvoorbeeld een handhavingszaak tegen uw bedrijf, dat u niet voldoet aan de regelgeving, en dat gedreigd wordt met het opleggen van een dwangsom. In deze gerechtelijke procedures kunnen we u begeleiden, tot en met de Raad van State.

Adviseurs

Kristel Weren

Kristel Weren

Procedures, bestemmingsplannen en vergunningen