In Nederland heeft elke vierkante meter een bestemming. Er komt veel bij kijken om die bestemming (tijdelijk) te wijzigen of een vergunning aan te vragen. Er is kennis nodig van talloze regels en in de communicatie met de verschillende overheden is onderhandelingsvaardigheid nodig. Ook moet je het groter belang kunnen zien en de juiste weg weten naar partijen als gemeente en provincie. Essentiële vaardigheden die wij als geen ander beheersen omdat we er dagelijks mee te maken hebben.

Exitus:

  • opereert onafhankelijk en kan daardoor vrij advies geven over een mogelijke andere toekomst van (een deel van) het bedrijf
  • is onderhandelingsvaardig, ziet het groter belang en weet de weg naar betrokken partijen
  • kan een reële inschatting maken van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging
  • denkt mee met de ondernemer en draagt ideeën aan over mogelijke nieuwe bestemmingen
Willie, , bestuurder vergister

We willen uitbreiden met groen gas en een warmtekrachtkoppeling. Exitus ondersteunt ons met juridische en financiële zaken. Met Exitus koop je zekerheid in, dat geeft een stuk rust op het bedrijf.

Willie, bestuurder vergister

Advies over ruimtelijke ordening

Kan er mogelijk een andere bedrijfsvorm plaatsvinden op de huidige locatie? Of je wil uitbreiden: kan dat op de bestaande plek, of is er ergens een betere? Voor een goede kans van slagen moet het plan op een goede manier gepresenteerd worden. En belangen op de juiste manier afgewogen. Voor ons dagelijkse kost en daarom kunnen we vooraf de haalbaarheid goed inschatten. We blijven tijdens het hele traject betrokken: van de eerste ideeën, tot het advies en realisatie van het nieuwe plan.

We hebben vaak te maken met familiebedrijven. Dit brengt een andere dynamiek met zich mee dan andere soorten ondernemingen. Dat is merkbaar bij alle beslissingen: dagelijks en voor de lange termijn. Onze kracht: alle aspecten van de ondernemer, zijn familie en de onderneming overzien en laten meewegen in het advies. En daarbij gaan we door waar anderen stoppen: het blijft niet bij alleen een advies, we staan ervoor dat het ook gaat werken en de gewenste resultaten oplevert.

Meer onafhankelijk advies