Gevolgen Brabants Beleid op uw bedrijf; Wat is uw strategie?

By | Veehouderij | No Comments

Het is van belang dat u, en mogelijk ook uw financier, duidelijkheid krijgen in de vereiste investeringen voor de komende jaren om duurzaam verder te kunnen.  Met de Versnelde Transitie Veehouderij die door de provincie Brabant is doorgevoerd worden op korte termijn investeringen gevraagd. Voorheen kon u salderen voor alle stalsystemen op uw bedrijf. Nu moet vanaf 1 januari 2022 ieder stalsysteem voor varkens ouder dan 15 jaar apart voldoen aan de eisen (bij rundvee is dat stalsystemen ouder dan 20 jaar). Ook asbestvervanging is een investering die u wellicht nog moet doen.

Alleen weten wanneer er investeringen gedaan moeten worden is niet voldoende. Is het financieel haalbaar, of verstandig om te investeren? Wellicht zijn er andere mogelijkheden die beter bij uw bedrijf en uw toekomstplannen passen. Hiervoor kunt u begeleiding door uw adviseur van Exitus vragen.

Waarom een quickscan
Of de Versnelde Transitie ook voor u het geval is en welke investeringen u te wachten staan  kan Exitus voor u inzichtelijk maken middels een quickscan. Hierin worden de benodigde investeringen van het Brabants beleid voor uw bedrijf inzichtelijk gemaakt. U krijgt te zien waar uw bedrijf nu staat en welke maatregelen u moet gaan treffen om aan het Brabants beleid te voldoen en of u voor 2020 een vergunbare aanvraag bij de gemeente moet indienen.

Wat levert het op
U krijgt een document waar per stal kort maar duidelijk op staat wat u te wachten staat. Hierin is uitgewerkt hoe uw vergunde situatie is en de situatie zoals die volgens Brabants Beleid zou moeten worden. Ook krijgt u een beeld van de investeringen die de komende jaren gedaan moeten worden om aan de regelgeving te voldoen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden die specifiek voor uw situatie van toepassing zijn. Dit is mogelijk ook van belang voor uw financier.

Vervolgstappen
Exitus gaat verder dan alleen een inventarisatie. We begeleiden u ook in het maken van strategische keuzes, doorrekenen van verschillende mogelijkheden, gesprekken met de bank etc.

Bijpraten inzake Rentederivaten

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Op 3 november hield Exitus een ontbijtsessie met een enthousiaste groep klantgerichte accountants van verschillende kantoren. Het thema was: bijpraten inzake de rentederivaten en de mogelijkheden voor klanten delen. Patrick van Oijen en Niels Kanters vertelden hierin over de huidige stand van zaken bij de banken, de aandachtspunten en onze ervaringen tot nu toe. De bijeenkomst was zeker voor herhaling vatbaar!

Welkom Niels Kanters, bedrijfsadviseur

By | Algemeen, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

We zijn blij dat we per september een nieuwe collega erbij hebben, Niels Kanters.

Met ruim 18 jaar bancaire ervaring beschikt Niels over de juiste basis voor het begeleiden van financieringstrajecten en bijzonder beheer situaties. Door het stellen van de juiste vragen en een goede inventarisatie brengt Niels overzicht en daarmee rust in uw situatie. U en uw bedrijf staan hierbij centraal. Samen met u wordt de koers bepaald en kunnen de juiste stappen gezet worden.

Met zijn kennis en ervaring in de branche ervaart u als ondernemer een steun in de rug.

 

Exitus wil meer bieden met Interim

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Naast goed advies behoort ook een goede begeleiding bij de uitvoering. Daarom breidt Exitus haar activiteiten uit met Exitus Interim.

John Koeken: “Wij zijn als adviseur erg betrokken bij onze klanten en hun bedrijven. Soms moeten we een extra stap kunnen zetten om bedrijven vlot door te laten draaien of ze uit een dal te helpen. Met Exitus Interim kunnen we naast ons advies ook de helpende hand bieden aan bedrijven op dagelijkse of wekelijkse basis. We zijn dan ook erg blij met de toevoeging van Annalies Oomen aan ons team. Zij heeft bewezen interim management op de “Exitus” manier uit te kunnen voeren.”

Annalies Oomen: “Ik werk het liefste samen met ondernemers en betrokkenen aan een probleemstelling of uitdaging. Dit vanuit een motiverende en onafhankelijke tijdelijke rol. Uitgangspunt is dat de onderneming na een bepaalde periode weer op eigen kracht verder kan varen. De adviseurs van Exitus heb ik leren kennen als onafhankelijk en authentiek. What you see is what you get. In die cultuur voel ik me thuis. Ik kijk er naar uit om per 1 mei weer binnen het team van Exitus werkzaam te zijn!”

Annalies Oomen

Annalies was op zoek naar een professionele omgeving om van daaruit haar interim werk te kunnen doen en haar kennis op niveau te houden; Exitus wilde graag aan de slag met Interim management. Annalies en Exitus kennen elkaar al meer dan 10 jaar, vanuit een afstudeeronderzoek en een werkperiode. Zij zal starten als interim manager en kartrekker binnen de interim activiteit van Exitus.

Annalies is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg voor de opleiding Bedrijfseconomie in de richting Financieel Management. Haar afstudeeronderzoek heeft zij gedaan binnen de adviespraktijk van Exitus. Vervolgens heeft zij ervaring opgedaan binnen diverse organisaties op het gebied van restructuring en (financieel) management. Tevens is zij enkele jaren als zelfstandig ondernemer actief geweest binnen de zorg. Zie LinkedIn voor meer informatie.

Haar drive is om samen met de ondernemer en de stakeholders van de onderneming te werken aan een verandertraject. Dit vanuit een ondersteunende, motiverende en integere rol waarbij zij scherp en eerlijk zal acteren. Alvorens aan de slag te gaan brengt zij allereerst snel de organisatie en haar financiële processen in kaart en doorziet de verbanden met operationele en commerciële processen.

Exitus breidt activiteiten uit met Interim

Lees meer

Beursactie op LIV: gratis gesprek strategisch advies

By | Veehouderij | No Comments

Op dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart 2017 staan wij op de Landbouw Intensieve Veehouderij dagen (LIV) op de beurs in Venray. Graag verwelkomen wij u in onze stand op nummer 186 voor een praatje met onze adviseurs.

Wij hebben ook een speciale beursactie waarbij u een gratis gesprek kunt aanvragen voor strategisch advies. U kunt tot 31 maart deze aanvraag doen door het formulier in te vullen. U kunt zich HIER aanmelden.

Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om een afspraak in te plannen.

Varkenshouder moet volgend prijsdal zelf oplossen

By | Veehouderij | No Comments

vakblad.

Bij het financieren van varkensbedrijven is wezenlijk iets veranderd, constateert Peter van Iperen, financieel specialist van Exitus. Dat vraagt nieuwe oplossingen.

De varkenshouderij heeft een moeilijke periode achter de rug. Gelukkig zijn de prijzen vorig jaar aangetrokken en ook voor 2017 zijn de verwachtingen redelijk tot goed. Toch is er op financieel gebied iets wezenlijk veranderd in de sector, bespeurt Van Iperen.

Bezoek ons op LIV Venray 14 t/m 16 maart

By | Veehouderij | No Comments

Op dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart 2017 staan wij op de Landbouw Intensieve Veehouderij dagen (LIV) op de beurs in Venray. Graag verwelkomen wij u in onze stand op nummer 186 voor een praatje met onze adviseurs.

Doorlopend zijn er nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector. Wat zijn de effecten van deze en andere ontwikkelingen op uw bedrijf en uw toekomstplannen? De adviseurs van Exitus zijn thuis in deze materie en in de intensieve veehouderij. Zij kunnen u begeleiden en adviseren bij vragen, de mogelijkheden voor uw bedrijf analyseren en oplossingen aandragen.

Gezonde melkveebedrijven werken lean

By | Algemeen, Veehouderij | No Comments

(artikel uit Melkvee 100Plus)

Het gemak waarmee melkveehouders groeiplannen maakten is definitief voorbij. Bedrijfskundig expert Patrick van Oijen van Exitus moedigt melkveehouders aan te optimaliseren en kosten weg te snijden. ‘Lean’ is het credo.

De melkveehouderij maakt dynamische tijden door; van een grote bouwhausse en optimisme enkele jaren geleden, naar een crisissituatie door de lage melkprijs en nieuwe milieuwetgeving. Dat is ook te merken bij financieel adviesbureau Exitus. Dat bedrijf is betrokken bij vraagstukken rondom bedrijfsontwikkeling en financieringsvraagstukken bij honderden melkveebedrijven. Financieel bedrijfskundig adviseur Patrick van Oijen en mede-eigenaar van Exitus ziet dat vanzelfsprekendheid van groei definitief voorbij is.

Groeien of optimaliseren? “Dat kun je niet in het algemeen zeggen. Maar een bedrijf moet pas aan groei denken als het is geoptimaliseerd. De afgelopen jaren is dat vaak vergeten. Met groei op zich is niks mis, mits het vanuit kracht gebeurt en niet vanuit kramp. Bedrijven met een ondergemiddeld saldo moeten niet automatisch denken aan groeien. Lees meer

Infoavond Rentederivaten/Swaps succesvol

By | Algemeen, MKB, Recreatie, Tuinbouw, Veehouderij | No Comments

Op de drukbezochte informatieavonden Rentederivaten/Swaps werd uitgelegd wat de regeling “Herstelkader rentederivaten” in houdt en welke gevolgen die heeft. De ingewikkelde nieuwe regelgeving werd helder uiteengezet zodat klanten en relaties weten voor wie de regels gelden, welke stappen ze zelf moeten doen en waarop gelet moet worden.

Uit de vele positieve reacties bleek dat er behoefte is aan informatie over dit onderwerp. Exitus zal de berichtgeving over het ‘Herstelkader rentederivaten” nauwlettend volgen. Mocht u een toelichting willen voor uw situatie, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.